Κρασιά

Τα κρασιά μας δίνουν φωνή στα εδάφη των αμπελώνων μας, εκφράζοντας τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής και την μοναδικότητα του terroir. Στόχος μας είναι να αφήσουμε τον χαρακτήρα και την φινέτσα του καρπού να αναδειχθεί.